Zver na ceste

Stret so zverou a PZP

Máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie pre vaše vozidlo a myslíte si, že ste tým uchránený pred všetkými možnými nástrahami cestnej premávky? Iste viete, že PZP slúži len na preplatenie škody, ktorú spôsobíte prevádzkou svojho vozidla na cudzom majetku, v horšom prípade aj na zdraví. Stačí teda jazdiť opatrne a nič viac nebudete potrebovať? Je to omyl. Mnoho udalosti a situácií sa jednoducho nedá predvídať a môžu sa stať komukoľvek. Nech jazdite akokoľvek pozorne. Jednou z tých možných udalostí je práve stret vášho vozidla so zverou. Pomôže vám v takomto prípade vôbec nejako PZP? Na prvý pohľad by sa zdalo, že nie, ale situácia sa v posledných rokoch do určitej miery mení. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Preplatí PZP poškodenie na vozidle spôsobene stretom so zverou?

Odpovedať na takto položenú otázku nejde jednoznačnou odpoveďou. V minulosti by vo väčšine prípadov znela odpoveď nie. Avšak v súčasnosti sa havarijné riziko označované ako stret so zverou začalo postupne dostávať aj do povinného zmluvného poistenia. Kedysi to bola výsada výlučne havarijného poistenia, ktoré nemá uzatvorené veľká časť majiteľov motorových vozidiel. Ide o 2 rozdielne spôsoby zakomponovania tohto rizika:

  • obsiahnuté v základnom balíku PZP (Kooperativa, Generali)
  • formou voliteľného pripoistenia

Prvá forma je samozrejme cenovo výhodnejšia. Nemusíte priplácať ani cent naviac a aj tak ste chránený voči finančným ťažkostiam, ktoré súvisia s opravou auta po stretnutí sa so zverou. Je to vítaná zmena na slovenskom poistnom trhu. Dúfame, že postupom času budú nasledovať ďalšie poisťovne a stret so zverou zahrnú do svojho základného balíka PZP.

Druhou možnosťou je uzatvoriť pripoistenie, ktoré ponúka veľká časť poisťovní. Ako? V PZP online kalkulačke pri výpočte máte možnosť zvoliť si jednotlivé typy pripoistenia. Okrem stretu so zverou ide napríklad o pripoistenie čelného skla alebo preplatenie škody, ktorá vznikne prejazdom cez výtlk. Nevýhodou je samozrejme fakt, že takéto pripoistenie zvyšuje výslednú cenu poistenia. To, či sa oplatí, je na vás. Jazdite často medzimestské trasy, prípadne väčšina vašich bežných trás vedie cez neprehľadné zákruty lemované lesným porastom? V tom prípade je riziko výskytu lesnej zveri a stretu s ňou určite vyššie ako u vodiča, ktorý využíva svoje vozidlo len na pohyb po meste.

Je rozdiel stret s divou, domácou a hospodárskou zverou?

Áno, z viacerých hľadísk. Nie je jedno či zrazíte diviaka, jeleňa, srnku alebo psa, kravu, prípadne ovcu. Niektoré poisťovne zahŕňajú divú, ale aj domácu zver do poistného krytia. Preto je nutné si pozorne preštudovať zmluvu, či ste krytý v oboch prípadoch. A to sa týka nie len PZP, ale aj havarijného poistenia.

Druhý rozdiel tkvie v tom, že pri domácej a hospodárskej zveri sa predpokladá konkrétny majiteľ zvieraťa. Ten môže od vás vymáhať vzniknutú škodu. V takom prípade však na pomoc prichádza PZP, z ktorého bude preplatená vzniknutá ujma majiteľovi zvieraťa.

Nezabudnite na spoluúčasť a výšku poistného krytia

Aj keď poisťovne ponúkajú krytie pre prípad stretu so zverou, či už v základnom balíku, formou pripoistenia alebo vrámci havarijného poistenia, tak by ste však mali spozornieť pri dvoch podstatných častiach zmluvy. Prvou je práve výška spoluúčasti. Určuje sumu, ktorú budete musieť uhradiť z vlastného vrecka v prípade poistnej udalosti. Až škoda nad túto sumu bude uhradená poisťovňou. Čím je spoluúčasť nižšia, tým je drahšie takéto poistenie.

Veľmi dôležitá je aj výška krytia. Práve pri havarijných rizikách obsiahnutých bezplatne vrámci PZP je výška poistného krytia nie veľmi vysoká. Znamená to, že v prípade veľkej alebo rozsiahlej škody (tzv. totálka) poisťovňa preplatí len pomerne malú čiastku. Preto ešte raz odporúčame venovať dostatok času na preštudovanie jednotlivých podmienok zmluvy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *