Výpoveď PZP s našimi vzormi – ako na to?

Ponúkame Vám vzor výpovede PZPKoľko platíte za vaše povinné zmluvné poistenie? Napadlo vám niekedy, že sumu, ktorú platíte by ste nemuseli vôbec platiť? Jediné, čo vám stačí, je porovnať jednotlivé ceny, aby ste zistili, že to, za čo v súčasnosti platíte, je možno aj niekoľkonásobne preplatené. Avšak toto nemusí byť jediný dôvod, pre ktorý sa rozhodnete podať výpoveď z vašej aktuálnej poisťovne.

Ak sa obávate toho, že vám jednotlivé poisťovne budú robiť problémy s vašou žiadosťou o výpoveď, nebojte sa. Ak doložíte všetky potrebné doklady, ktoré si jednotlivé dôvody zrušenia vyžadujú, žiadne problémy nenastanú. Dokonca, poisťovne sú na žiadosti o výpoveď PZP z webu Uzavripzp zvyknuté, keďže človek nikdy nemôže predvídať, čo sa kedy stane. Pre aké dôvody môžete podať žiadosť o zrušenie?

  • Ukončenie doby povinného zmluvného poistenia,
  • zánik motorového vozidla,
  • zmena majiteľa vozidla,
  • vyradenie daného prostriedku z evidencie,
  • odcudzenie vozidla
  • alebo aj z mnohých iných dôvodov, ktoré ak odôvodníte, tak budú akceptované.

Čo má žiadosť o zrušenie PZP obsahovať a kam ju odoslať?

Ak sa zdráhate požiadať o zrušenie poistky z toho dôvodu, že neviete, ako má písomná žiadosť vyzerať a kam ju odoslať, pomôžeme vám. Vzor písomnej žiadosti nájdete aj po kliknutí na označený odkaz. Najlepšie na tom je, že tam nájdete vzory na každý druh výpovede. Viete aký dokument k uvedeným dôvodom priložiť? Nie? Tak vám poradíme aj v tomto.

Ukončenie doby povinného zmluvného poistenia

Ak chcete požiadať o odhlásenie vášho vozidla z dôvodu, že sa vám končí doba, na ktoré ste uzatvorili vaše povinné zmluvné poistenie, k tejto žiadosti nemusíte dokladať vôbec nič. Na druhej strane, ak ste s vašim poisťovateľom spokojný, nemusíte zmluvu rušiť, môžete ju aj predĺžiť.

Zánik motorového vozidla

Relevantným dôvodom na písomnú žiadosť o zrušenie zákonného poistenia je aj to, že vaše vozidlo bolo zničené alebo nejakým iným spôsobom zošrotované. Nemusí to byť špeciálne motorové vozidlo, pretože to môže byť napríklad aj prívesný vozík. K písomnej žiadosti je potrebné, aby ste doložili doklad o likvidácii vozidla.

Ako postupovať pri zmene majiteľa?Zmena majiteľa vozidla

Ďalším dôvodom na výpoveď je zmena majiteľa vozidla. Majiteľ vozidla sa mení buď darovacou zmluvou alebo predajom. K písomnej žiadosti o zrušenie PZP je potrebné doložiť kópiu technického preukazu, prípadne darovaciu zmluvu alebo kúpnu zmluvu.

Vyradenie daného prostriedku z evidencie

Ak chcete požiadať o zrušenie poistenia auta z dôvodu vyradenia vášho dopravného prostriedku z evidencie, taktiež to nepredstavuje žiaden problém. Aké príčiny môžu viesť k vyradeniu vozidla z evidencie? Môže to byť napríklad nezodpovedajúci technický stav. K písomnej žiadosti o odhlásenie poistenia pripojte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

Odcudzenie vozidla

Žiadosť sa podáva aj z nie veľmi priaznivých podmienok. Napríklad, ak vám niekto vozidlo ukradne. K tejto písomnej žiadosti je potrebné doložiť doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.

Iné dôvody

Inými dôvodmi na výpoveď môžu byť napríklad to, že ste našli výhodnejšie povinné zmluvné poistenie na vaše vozidlo. Váhate nad vašou poistkou? Môžete využiť internetový nástroj PZP online kalkulačka, ktorá vám na základe vami zadaných údajov vypočíta ponuky jednotlivých poskytovateľov poistenia. Zaručujeme vám, že po využití tohto nástroja sa v budúcich žiadostiach budete spoliehať len na tento presný výpočet viacerých spoločností. Ceny niektorých sprostredkovateľov sa môžu líšiť až v stovkách eur, čo vás určite presvedčí. Z rôznych ponúk si môžete priamo vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Odošlite Vašu výpoveď do poisťovneNech už ide o hocijaký dôvod, jednotlivé písomné žiadosti o výpoveď PZP odošlite buď na pobočku alebo ju do pobočky priamo zaneste. Každá a jedna písomná žiadosť musí obsahovať údaje ako:

  • údaje o osobe, ktorá chce odhlásiť daný dopravný prostriedok (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti);
  • údaje o vozidle, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o zrušenie (továrenská značka, evidenčné číslo).

Vo vašej písomnej žiadosti o odhlásenie nezabudnite uviesť aj predmet vašej žiadosti, ktorým je „zrušenie PZP“, „žiadosť o zrušenie/výpoveď/odhlásenie PZP“…Každá oficiálna písomná žiadosť musí byť podpísaná majiteľom vozidla, ktoré je predmetom odhlásenia a takisto uveďte aj číslo zmluvy, ktorú chcete zrušiť.

Ak nejde o odhlásenie z dôvodu ukončenia poistnej zmluvy, nezabudnite do žiadosti o zrušenie napísať aj číslo bankového účtu, na ktorý vám daná spoločnosť zašle rozdiel z poistného, ktoré ste neprečerpali.

Ak nie ste zástancom písomných prejavov a nemáte radi ani osobné stretnutia, prípadne nie je možné, aby ste sa osobne do pobočky dostavili, môžete poveriť inú osobu, aby za vás vybavila odhlásenie. K takémuto úkonu však potrebujete splnomocnenie, ktoré musí byť oficiálne potvrdené buď notárom alebo matrikárom.

Odhlásenie poistenia si môžete viac naštudovať aj v tomto zákone.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *