PZP pre vozidlá s EČV typu C

podomácky vyrobený traktorSte majiteľom podomácky vyrobeného traktora alebo vlečky, ktoré potrebujete k práci na poli alebo v lese? Ak áno, tak potom by ste mali spozornieť. Aj tieto vlastnoručne vyrobené malotraktory potrebujú mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Veľká zmena prišla v roku 2013, keď sa tieto vozidlá začali považovať za plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Z toho vyplýva, že vozidlo musíte prihlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde následne dostanete špeciálne evidenčné značky (EČV) typu C. Vozidlá s týmito značkami sa nemusia podrobovať technickej alebo emisnej kontrole, avšak môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto je každý malotraktor, vlečka alebo iný stroj s EČV typu C povinný uzatvoriť PZP.

Ako zistím, že môj traktor alebo vlečka spĺňa podmienky na získanie EČV typu C?

Kritéria sú vcelku jednoznačné. Dajú sa zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • nejde o typizované vozidlo
  • nebolo vyrobené na objednávku alebo nebolo dovezené
  • sú používané na prácu v poľnohospodárstve alebo pri práci v lese

Ide teda o každé vozidlo, ktoré ste si skonštruovali pre vlastnú potrebu.

Ako získam EČV typu C?

Špeciálne EČV typu C získate na Dopravnom inšpektoráte, ktorý prislúcha vášmu trvalému bydlisku. Musíte vyplniť na to určenú žiadosť, ktorá obsahuje množstvo detailov o danom vozidle. Musíte v nej uviesť údaje ako napríklad:

  • všetky osobné údaje o vlastníkovi vozidla (meno, bydlisko, dátum narodenia atď.)
  • údaje o spoločnosti, ak vozidlo prihlasujete na firmu
  • všetky potrebné technické údaje o vozidle. Zahŕňa to údaje ako rozmery vozidla, fotodokumentáciu z každej strany vozidla atď.
  • účel a trasu na ktorej budete používať vozidlo
  • podpis a dátum

Čo hrozí ak si nevybavím špeciálne značky alebo neuzatvorím PZP?

V takom prípade riskujete vysokú pokutu (až 500 €), ale aj odobratie vodičského preukazu a to až na dobu 1 roka. Máte EČV typu C, avšak nemáte uzatvorené alebo zaplatené poistenie? V tom prípade dostanete pokutu za neuzatvorené PZP.

Kde získam najlacnejšie PZP pre traktor s EČV typu C? Aké sú ceny?

V prípade podomácky vyrobených malotraktorov, vlečiek a iných strojov je situácia s poisteným značne odlišná od klasických vozidiel. Ceny sú v značnej miere v rovnakej hladine. Súvisí to s tým, že pri takýchto vozidlách neexistuje presná technická dokumentácia (objem valcov, výkon, pohotovostná hmotnosť, počet miest a iné). Preto poisťovne vytvorili špeciálnu poistnú kategóriu práve pre takéto vozidlá. Cena poistenia je veľmi podobná medzi jednotlivými poisťovateľmi. Pri autách sme taktiež zvyknutý, že cenu výrazne ovplyvňuje samotný vodič. Či už tým, kedy získal vodičské oprávnenie, jeho vek, bydlisko alebo aj to, či je rodičom malého dieťaťa. Takéto faktory majú na cenu PZP pri vlastnoručne zhotovených vozidlách len veľmi malý vplyv. Cenou môže ešte do istej miery zahýbať výška poistného krytia.

Najlacnejšie PZP získate cez online porovnanie, kde môžete zadať všetky potrebné parametre. Kalkulačka spraví výpočet ceny vo všetkých poisťovniach a po pár klikoch máte okamžite dočasnú bielu kartu. Dostanete ju e-mailom. Tu si vytlačíte a môžete ju okamžite využiť na prihlásenie vozidla. Po pridelení EČV túto skutočnosť nahlásite poisťovateľovi, ktorý následne zašle novú bielu kartu. S tou sa taktiež preukážete v prípade policajnej kontroly. Platby môžu prebiehať štvrťročne, polročne alebo raz ročne. Rozhodnutie je na vás.

Ak by ste našli výhodnejšie poistenie než aké máte v súčasnosti uzatvorené, tak si podajte výpoveď PZP. Avšak najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.