Neuzatvorené PZP

Pokuta za neuzatvorené PZP

Neuzatvorili ste PZP a uvažujete, aká pokuta vás čaká v prípade policajnej kontroly? Máme pre vás zlú správu. Neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia vás môže vyjsť veľmi draho. A to aj keď ste ho len zabudli zaplatiť.

Aké riziká a pokuty hrozia v prípade neuzatvorenia alebo nezaplatenia poistného?

Hrozí viacero rizík, ktorými môžete prísť o značné finančné prostriedky. Ak ste PZP vôbec neuzatvorili, tak ani nedisponujete bielou a zelenou kartou. To znamená, že pri policajnej kontrole nebudete mať všetky potrebné doklady k riadeniu vozidla. Na Slovensku ide o bielu kartu, práve tou dosvedčíte uzatvorené poistenie. V zahraničí ide o zelenú kartu. Na Slovensku hrozí bloková pokuta, ktorá začína na 16,59 €, ale môže sa vyšplhať až na 3 319,39 €. A to je už veľký finančný obnos pre väčšinu z nás.

Ale to nie je všetko, je tu ešte väčší problém. Totižto v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu, tak celú škodu budete musieť uhradiť z vlastného vrecka. A to sa pri škode na majetku, ale aj zdraví, bavíme o sumách v desiatkach, ba až stovkách tisíc €.

Do tretice je to ešte fakt, že uzatvoreniu povinného zmluvného poistenia sa nevyhnete tak či tak. Ak vám Okresný úrad príde na to, že ste si PZP neuzatvorili, prípadne ho nezaplatili, tak okrem pokuty si ho budete musieť uzatvoriť tak či tak. A to do 7 dní od vyzvania úradom.

Takže nič neušetríte a vystavíte sa obrovskému riziku. Je rozumnejšou voľbou využiť možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie cez online porovnanie. Získate tak poistenie za veľmi výhodných podmienok. Ceny sú mnohokrát značne nižšie ako by ste si ich sami našli v jednotlivých poisťovniach alebo cez rôznych poisťovacích agentov.

Ako sa preukázať o uzatvorení a zaplatení PZP?

Mohli by ste sa opýtať ako sa vlastne preukážete pri policajnej kontrole ohľadom zaplatenia PZP. Áno, máte síce pri sebe bielu kartu, avšak z nej sa nedá nijako zistiť, či ste poistenie aj reálne zaplatili. Policajt to teda pri kontrole dokladov nezistí. Avšak to neznamená, že ste v bezpečí. Vozidle je bez poistenia, takže v prípade dopravnej nehody musíte všetky vzniknuté škody preplatiť.

Môžete teda istý čas riskovať, ale za tých pár € ročne sa to určite neoplatí. Ceny PZP sú v súčasnosti cez online porovnanie na veľmi nízkych úrovniach. Dokonca si môžete uzatvoriť nové poistenie, ak je vaše súčasné nevýhodné. Výpoveď za vaše povinné zmluvné poistenie však môžete podať najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.

Pre aké vozidlá platí táto povinnosť?

Povinné zmluvné poistenie nie je povinné len pre auto alebo autobus, či nákladné auto. Túto povinnosť majú prakticky všetky vozidlá, ktoré musia absolvovať technickú kontrolu. Čiže PZP sa týka aj motocyklov, skútrov, alebo aj traktorov, či vozidiel s EČV typu C.

Koľko vozidiel jazdí bez platného PZP?

V súčasnosti je na slovenských cestách približne 3 milióny vozidiel. Odhaduje sa, že približne 180 tisíc ich nemá uzatvorené PZP. Tento počet je ozaj závratne vysoký. A čo je horšie – zvyšujú ceny poistného aj pre ostatných poctivých vodičov. Ak totiž dôjde ku kolízií nepoisteného vozidla s poisteným, tak škodu preplatí Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá si potom škodu vymáha od nepoisteného vodiča vozidla.

Nechcete platiť pokuty? Spravte si porovnanie cien poistného

Ako sme už viackrát naznačili – najjednoduchším riešením ako sa vyhnúť sankciám je uzatvorenie pzp. A najlacnejšie pzp nájdete práve online. Za pár minút získate presný zoznam cien poistenia u všetkých poisťovní šitý na mieru. Uzatvoriť poistenie nebolo nikdy jednoduchšie.

Existuje spôsob ako vyhnúť plateniu PZP?

Áno, avšak budete musieť odhlásiť vozidlo z evidencie. Čiže je to aplikovateľné len v prípade, že sa nechystáte s vozidlom v najbližšom čase nikde jazdiť. Minimálne nie do opätovného prihlásenia do evidencie.

Existuje premlčacia doba alebo ako dlho môžem byť za tento skutok spätne pokutovaný?

Pokutu za neuzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla môže Okresný úrad uložiť najneskôr do 2 rokoch. A to od vtedy, keď sa o danej veci dozvedel. Avšak celkovo môžete byť pokutovaný po dobu 3 rokoch od kedy ste sa dopustili tohto činu.

Povinnosť uzatvoriť PZP teda nepodceňujte. Spravte si porovnanie cien online ešte dnes a vyhnite sa akýmkoľvek sankciám.