Splnomocnenie na prepis auta – Ako správne pripraviť a použiť

Pri prevode vlastníctva vozidla sa môže stať, že sa nemôžete osobne zúčastniť na procese prepisu. V takomto prípade je možné využiť splnomocnenie, ktoré umožňuje inej osobe za vás vykonať potrebné kroky na prepis vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako pripraviť a použiť splnomocnenie na prepis auta, a na čo by ste nemali zabudnúť.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým oprávňujete inú osobu (splnomocnenec) za vás vykonať určité úkony súvisiace s prevodom vlastníctva vozidla, napríklad podanie žiadosti o prihlásenie alebo odhlásenie vozidla, úhradu registračných poplatkov a podobne.

Ako pripraviť splnomocnenie na prepis auta?

 • Základné údaje: Splnomocnenie by malo obsahovať meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo (rodne číslo alebo číslo občianskeho preukazu) ako splnomocniteľa, tak aj splnomocnenca.
 • Popis právomocí: Uveďte, aké konkrétne úkony môže splnomocnenec vykonávať vo vašom mene. Môžete uviesť, že splnomocnenec môže podať žiadosť o prepis vozidla, uhradiť registračné poplatky alebo zastupovať vás pri komunikácii s úradmi.
 • Informácie o vozidle: Uveďte údaje o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, výrobné číslo (VIN), evidenčné číslo a podobne.
 • Dátum a podpis: Nezabudnite uviesť dátum a podpísať splnomocnenie ako splnomocniteľ. V niektorých prípadoch môže byť potrebné aj úradné overenie podpisu na splnomocnení.

Ako použiť splnomocnenie na prepis auta?

 • Predajca by mal splnomocnenie odovzdať splnomocnenému, ktorý ho následne predloží na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo na iných určených miestach pri podaní žiadosti o prepis vozidla.
 • Splnomocnenec by mal mať pri sebe aj svoj občiansky preukaz alebo iný doklad tožnosti, aby preukázal svoju identitu a oprávnenie konať v mene splnomocniteľa.
 • Okrem splnomocnenia by mal splnomocnenec mať k dispozícii všetky potrebné dokumenty pre prepis vozidla, ako sú technický preukaz, doklad o poistnej ochrane (PZP), doklad o kúpe vozidla a doklad totožnosti splnomocniteľa.
 • Po úspešnom prepise vozidla by mal splnomocnenec informovať splnomocniteľa o výsledku a vrátiť mu všetky potrebné dokumenty.

Čo je potrebné vedieť pri použití splnomocnenia na prepis auta?

 • Uistite sa, že splnomocnenie je platné a obsahuje všetky potrebné údaje a podpisy.
 • Overte si, či je potrebné úradné overenie podpisu na splnomocnení, a v prípade potreby ho zabezpečte.
 • Zabezpečte, aby splnomocnenec mal k dispozícii všetky potrebné dokumenty pre prepis vozidla.
 • Pripomeňte si, že aj keď zastupuje splnomocnenec, zodpovednosť za dodržanie zákonných povinností a termínov zostáva na vás ako splnomocniteľovi.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov s prepisom vozidla sa obráťte na príslušné úrady alebo odborníkov na autoprávo.

Splnomocnenie na prepis auta je praktickým riešením, ak sa nemôžete osobne zúčastniť na procese prepisu vozidla. Je dôležité správne pripraviť a použiť splnomocnenie, aby ste predišli možným komplikáciám alebo zbytočným oneskoreniam. Nezabudnite na dôležitosť dodržiavania všetkých zákonných povinností a termínov, aj keď vás zastupuje iná osoba.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *