Kúpno-predajná zmluva auta – Ako ju správne zostaviť a na čo si dať pozor

Kúpno-predajná zmluva auta je základným dokumentom, ktorý potvrdzuje dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim o kúpe vozidla. Táto zmluva zabezpečuje, že obe strany rozumejú a súhlasia s podmienkami predaja, a chráni ich práva a záujmy v prípade sporov alebo problémov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne zostaviť kúpno-predajnú zmluvu auta, a na čo si dať pozor pri jej uzatváraní.

Základné údaje o zmluvných stranách

Zmluva by mala obsahovať kompletné meno, adresu, identifikačné číslo (rodne číslo alebo číslo občianskeho preukazu) a kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho. Ak ide o právnickú osobu, uveďte názov firmy, adresu sídla, identifikačné číslo (IČO) a meno zástupcu.

Podrobnosti o vozidle

V zmluve uveďte podrobné údaje o predávanom vozidle, ako sú:

 • Značka a model vozidla
 • Rok výroby
 • Typ karosérie
 • Farba vozidla
 • Výrobné číslo (VIN)
 • Evidenčné číslo
 • Počet najazdených kilometrov
 • Údaje o pôvodnom a aktuálnom technickom preukaze vozidla

Kúpna cena a spôsob platby

Uveďte celkovú kúpnu cenu vozidla a spôsob, akým bude kupujúci platiť (hotovosť, bankový prevod, splátky atď.). Zmluva by mala tiež obsahovať dátum, do ktorého má byť celá kúpna cena uhradená.

Prevod vlastníctva a odovzdanie vozidla:

Zmluva by mala stanoviť dátum, kedy bude vozidlo odovzdané kupujúcemu, a termín, do ktorého sa má vozidlo prihlásiť na dopravnom inšpektoráte na meno kupujúceho. Uistite sa, že obidve strany súhlasia s týmito termínmi.

Záruky a zodpovednosť

Uveďte, či predávajúci poskytuje záruku na vozidlo, a ak áno, aký je jej rozsah a trvanie. V zmluve by malo byť tiež jasne uvedené, že predávajúci zodpovedá za skryté vady a právne vady vozidla. Ak sa predávajúce strane nepodarí odstrániť skryté vady, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie kúpnej ceny. Okrem toho by malo byť v zmluve uvedené, že predávajúci zodpovedá za úhradu všetkých poplatkov a daní spojených s predajom vozidla.

Záverečné ustanovenia

V záverečnej časti zmluvy uveďte, že obe strany prečítali zmluvu, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ňou. Zmluva by mala byť podpísaná oboma stranami, a každá zo strán by mala mať jeden originálny exemplár zmluvy.

Na čo si dať pozor pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy auta?

 • Skontrolujte, či zmluva obsahuje všetky potrebné údaje o zmluvných stranách a vozidle.
 • Overte si, že vozidlo spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky, vrátane platnej technickej kontroly a emisnej kontroly.
 • Pred podpísaním zmluvy sa uistite, že ste vozidlo dôkladne skontrolovali a že ste spokojní s jeho technickým a právnym stavom.
 • Uistite sa, že ste si prečítali a rozumiete všetkým podmienkam zmluvy.
 • V prípade nejasností alebo pochybností sa obráťte na právnika alebo odborníka na autoprávo.

Kúpno-predajná zmluva auta je kľúčovým dokumentom pri kúpe vozidla, ktorý zabezpečuje ochranu práv a záujmov oboch strán. Správne zostavená zmluva by mala obsahovať všetky potrebné údaje a podmienky, aby sa predišlo možným problémom alebo sporom v budúcnosti. Dôkladné skúmanie zmluvy a vozidla, ako aj dodržiavanie zákonných povinností, vám pomôže zabezpečiť úspešný a bezproblémový priebeh kúpy auta. Pozrite si aj ďalšie tipy ohľadom kúpno-predajnej zmluvy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *